Upozornění: Váš prohlížeč nepřijímá cookies. Pro uložení zboží do košíku a objednání zboží musíte cookies povolit.
Tisk Tisk

1. Smluvní strany
Prodávající - dodavatel
a
Kupující - zákazník

2. Předmět koupě
Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu

3. Cena zboží
Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky.

4. Platební podmínky
Kupující si má možnost zvolit způsob úhrady zboží - dobírkou, převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti (v případě vyzvednutí zboží na prodejně). Při dodání mimo území České republiky je možné platit zboží pouze převodem. Pokud je zájem (týká se hlavně prodejců), vystaví prodejce na požádání zálohovou fakturu. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH.
Splatnost faktur za odebrané zboží je 14 dní, pokud nemá kupující dohodnuté s prodávajícím prodloužení splatnosti.


5. Dodací podmínky, způsob dodání
Dodací lhůta je max.1-2 týdny od data přijetí objednávky. Prodávající pošle kupujícímu e-mailem zprávu o odeslání spolu s podacím číslem.
Dopravu zboží provede Česká pošta na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Pokud si kupující zboží v určené lhůtě nevyzvedne a vrátí se zpět prodávájícímu, je na tuto skutečnost prodávajícím upozorněn a je možnost opětovného zaslání - náklady na druhé zaslání výrobků hradí kupující.Zboží je možno si také vyzvednout osobně na provozovně.

6. Záruční lhůta
Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

7. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy
Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb., § 53.

Expedice:

Doprava zboží probíhá následujícím způsobem:
Obchodním balíkem nebo doporučeným dopisem.

O termínu odeslání zboží je zákazník informován dodavatelem. Doprava zboží na území ČR je připočtena k ceně objednávky a bude dodána na místo, které uvedete jako místo dodání zboží.
Dodací lhůta činí maximálně 2 týdny od data objednávek.


Ceny dopravy
Cena se řídí platným ceníkem České pošty a.s.

Jak stornovat objednávku
Jestliže jste se rozhodli Vaši objednávku stornovat,je nutné učinit písemně, e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 24 hodin od objednání.

Reklamace:

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta jednotlivě specifikovaná u výrobku. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.


Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží nevykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.


Při reklamaci postačuje doložení původu zboží fakturou.

Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně,telefonicky nebo e-mailem, přičemž uvede charakteristiku závad. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení.

Reklamaci lze uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží.
Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky:
dodání chybějícího zboží nebo jeho částí opravu závad výměnu zboží za bezvadné v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně dvakrát opakovala

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
- zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
- zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
- zboží nebylo poškozeno živly

Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím.

 

Údaje, které zadáváte při registraci. 

Fyzická osoba:
Jméno a příjmení 
Úplnou poštovní adresu 
Telefon
Adresu elektronické pošty 

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Nakupujete-li zboží jako právnická osoba a chcete platit převodem z bankovního konta firmy, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

Právnická osoba:
Název firmy 
Jméno a příjmení kontaktní osoby 
Úplnou poštovní adresu 
Telefon 
Adresu elektronické pošty 
IČO 
DIČ 

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu v internetovém obchodě, jsou uloženy pod jménem a heslem v databázi, kde jsou chráněny před zneužitím.

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby internetového obchodu
Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Pokud zákazník souhlasí, je jeho e-mailová adresa zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu Newsletter.*

Toto je možné zrušit na každém doručeném e-mailu. Informace o obsahu obchodu jsou uchovávány pouze po dobu vyřizování zakázky, poté jsou nevratně smazány.

 

 

KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS


V PROSINCI VYUŽIJTE 50% SLEVU 

NA POŠTOVNÉ - PŘI OBJEDNÁVCE

NAD 1000,-KČ BUDE POŠTOVNÉ ZDARMA


 

 

 

 

 

 

 


Internetový obchod

Váš nákup (košík)

VirtueMart
Váš košík je prázdný